Tandställning med fast apparatur

Har du redan en betalningsgaranti?

Barn som har erhållit en betalningsgaranti har rätt till kostnadsfri tandreglering upp till 23 års ålder och får själva välja vilken tandregleringsspecialist dom önskar gå till. Betalningsgarantin utfärdas av en urvalstandläkare, anlitad av landstinget, som gör en objektiv bedömning enligt Skåne Index. Visningarna sker oftast vid den klinik barnet går eller genom att barnets ordinarie tandläkare remitterar barnet till en urvalstandläkare. För mer information kring urval se Region Skåne.

Tandställning utan betalningsgaranti?

Specialisterna på Lunds Tandreglering behandlar också barn som inte har fått en betalningsgaranti. Man står då själv för kostnaden för tandregleringsbehandlingen. Ring eller maila oss för att boka en tid för konsultation telefon 046-20 11 00, info@lundstandreglering.se.